Hoe zullen we Hem ontmoeten?
Joden en christenen in gesprek


‘Hebben jullie een speciale plek waar je God kan ontmoeten?’ ‘Hoe bidden jullie tot God, nu de tempel er niet meer is?’ ‘Wat merk je van zijn aanwezigheid?’ Over deze vragen spraken studenten en predikanten met Joodse studenten en rabbijnen in Jeruzalem. Ze deden samen de Bijbel open. Ze vroegen eerlijk door: hoe lezen jullie deze teksten over de tempel, terwijl die er in werkelijkheid niet meer is? Dat beperkte zich niet tot een intellectuele uitwisseling. Nadrukkelijk vroegen zij ook naar elkaars hart: hoe beleven jullie wat je leest over de ontmoeting met God in de tempel?

Nieuwe publicatie

Het Centrum voor Israëlstudies geeft deze maand een boek uit om een inkijk te geven in deze unieke gesprekken. Uniek, om­dat het niet vaak voorkomt dat Joden en christenen zo open met elkaar kunnen spreken. Daar is vertrouwen voor nodig en dat groeit langzaam. Je moet jezelf kwetsbaar willen opstel­len, om zo over je eigen omgang met God te spreken. Als je luistert naar de manier waarop de ander de teksten leest, sta je niet meer vrijblijvend tegenover elkaar, dan groeit er een verbondenheid. Tegelijk ga je de verschillen steeds scherper zien tussen elkaars geloofsbeleving. Dat is dus niet eenvoudig. Toch is het tijdens verschillende studie­reizen gebeurd, dat er werkelijke ontmoetingen tot stand kwamen over deze wezenlijke vraag: hoe zullen we Hem ontmoeten?


Als christenen hebben we geleerd van de manier waarop Joden hier vorm aan geven. In het boek zijn bijvoorbeeld praktische lessen te vinden voor de vormgeving van de christelijke huisgodsdienst.

Andersom werd er tijdens de gesprekken door Joodse studenten doorgevraagd wie Jezus als de Messias voor ons is. Het ging over zijn offerdienst, die de tempel niet over­bodig maakte voor de discipelen, maar wel in een ander licht heeft gezet. We konden er van hart tot hart over spreken.


In de bundel zijn verschillende lezingen over de betekenis van de tempel in Jodendom en christendom te vinden, belicht door rabbijnen en predikanten, met onder andere bij­dragen van prof. dr. G.C. den Hertog en prof. dr. H.G.L. Peels. Naast deze lezingen zijn er artikelen die de betekenis van deze ontmoetingen belichten: wat was er nodig om tot deze uitwisseling te komen? En wat hebben deze ontmoetingen met mij gedaan? Dit levert een palet op aan heel persoonlijk gekleurde bijdragen.

Uitnodiging voor symposium op 15 juni

Wilt u zelf zo’n ontmoeting meemaken, samen met een rabbijn de Bijbel lezen en daar­over in gesprek zijn? Ter gelegenheid van het verschijnen van deze bundel komt de rector van de rabbijnenopleiding van het Schechterinstituut in Jeruzalem naar Nederland. Hij zal een bijdrage leveren aan een symposium dat op maandag 15 juni in de Theologische Universiteit te Apeldoorn wordt gehouden (van 10.00 tot 15.30 uur). Graag biedt het CIS u gelegenheid om deel te nemen aan een van de workshops waarin we u deelgenoot willen maken van zo’n unieke ontmoeting tussen Joden en christenen rondom een geopende Bijbel.


Meer info bij het CIS, www.centrumvoorisraelstudies.nl.
U kunt zich voor het symposium opgeven via CIS@che.nl.
Kosten € 15,- inclusief lunch.

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 59 nr. 2 (apr. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden