Yachad = samen!

[op pagina 3]

Half januari viel het nieuwe blad ‘Verbonden’ op de deurmat. Wat een prachtig tijdschrift – heel hartelijk gefeliciteerd. Tegelijk is het met enige jaloezie dat we dat zeggen, want het was precies in het weekend waarin de GKV-Synode het besluit nam om geen ‘Deputaatschap kerk en Israël’ in te stellen. Daarover waren we behoorlijk teleurgesteld – en dan zie je zoiets moois bij je broeders en zusters van de CGK...!

Graag vertellen we iets over Yachad. Deze werkcommissie van de GKV Ommen-West is in 2009 ontstaan, om op een goede wijze invulling te geven aan het contact dat er al vanaf 1986 was met een gemeente in Jeruzalem.

[op pagina 7]

Yachad is Hebreeuws voor samen (Psalm 133hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen (samen) te zijn). Met deze naam wordt de verbondenheid aan het Joodse volk tot uitdrukking gebracht, en het verlangen het geloof in Messias Jezus met elkaar te delen.


Yachad heeft twee hoofddoelen:


Om de evangelieverkondiging te ondersteunen wordt contact onderhouden met Messiasbelijdende Joden en gemeentes in Israël, en worden, met steun van de kerken uit de classis Ommen, enkele concrete projecten van de Kol baMidbar-gemeente te Jeruzalem gesponsord.

Om de liefde in de achterban van onze kerken te bevorderen wordt op allerlei manieren voorlichting gegeven: gemeenteavonden, Sedermaaltijden, website, nieuws­brieven (voor meer informatie: www.yachad.nl), en is er o.a. een catechisatie­boekje uitgegeven.


De laatste jaren zoeken we zowel in Israël als in Nederland nadrukkelijk naar ver­breding van contacten.

Dat is een van de redenen waarom aan de Synode gevraagd is een Deputaatschap Kerk en Israël in het leven te roepen, om op die manier meer body te hebben, meer vergelijkbaar met gesprekspartners, en zo makkelijker te kunnen samenwerken.

Ook principieel vonden we het waardevol om de GKV te laten uitspreken dat er een speciale verbondenheid is met het Joodse volk, die het werk onder hen anders maakt dan onder andere volken. Helaas is dat dus niet gebeurd. Op dit moment zijn we ons daarom als bestuur aan het bezinnen over ‘hoe nu verder’.

Oprecht verbonden,
Jan Haveman,
voorzitter Yachad

ds. Jan Haveman
Verbonden jrg. 59 nr. 2 (apr. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden