column

Verbonden


In de praktijk van ons jeugd- en jongerenwerk is het een zegen dat je regelmatig persoonlijke gesprekken met jongeren mag voeren. Jongeren hebben veel “pure” vragen. Wellicht heeft u ook wel zulke waardevolle gesprekken mogen voeren met jongeren uit uw gemeente. Moedig hen aan om hun vragen te stellen. Schep veiligheid en een geestelijk klimaat zodat ze ook over de brug durven te komen. Door de Heilige Doop zijn de kinderen van de gemeente ónze kinderen en jongeren. Door een écht gesprek komt er een levende verbinding. Dan krijg je een kijkje in het hart van de ander. Het gebeurt wel eens dat zo’n gesprek dankend afgesloten wordt.


De afstand tussen God en mensen wordt overbrugd door samen af te sluiten in de Naam van de Heere Jezus. Jezus de Jood. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik het nog nooit heb meegemaakt dat een jongere met mij wilde ‘bomen’ over de relatie tussen kerk en Israël. Hoogstens komt Israël een keer indirect aan de orde. En dan wordt Israël in één adem genoemd met Syrië, Oekraïne en Noord-Korea.


Als ouderen in de gemeente moeten we ons wellicht afvragen of onze jongeren nog wel verbonden zijn met Israël? Hoe geven we in onze opvoeding concreet vorm en kleur aan onze verbondenheid met Israël? Persoonlijk denk ik dat het tijd wordt dat we er wat aan proberen te doen. De huidige verbinding tussen jongeren en Israël is flinterdun en de (theologische) verwarring groot. Verbinding zoeken tussen jongeren en Israël. Reden voor mij om zo nu en dan een column te gaan schrijven. Want als het waar is dat Israël door God is uitverkoren om tot heil te zijn van de volken, dan knielen we als jong en oud toch zeker samen - in verbondenheid – neer voor de troon van de genade?

De heer Kees van Vianen is directeur/bestuurder van het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk) van de Christelijke Gereformeerde Kerken

dhr. Kees van Vianen
Verbonden jrg. 59 nr. 1 (jan. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x