Vrede over Israël, jrg. 58 no. 4

Van de redactie


In dit nummer staan we stil bij de conflictsituatie in Israël. Wat doet het oorlogs­geweld daar met je als je er woont? Wat maakt het los bij ons die ver weg wonen, direct of indirect betrokken bij het Joodse of Palestijnse volk? Een stukje bezinning ook op hoe het verder moet. Een woord uit de Tora over ‘Gij zult niet doden’. Het gebed tot de Eeuwige om vrede en recht.


Ds. Rien Vrijhof verzorgt de Schriftstudie. Het is een woord uit de Bergrede. Jezus legt daar met de indringende woorden ‘Maar Ik zeg u...’ de Tora uit. Hoe ga je met het leven van je naaste om? Hoe doe je hem in de ogen van de Eeuwige recht?


Ds. Jan Groenleer, de voorzitter van Deputaten Kerk en Israël, constateert in de samenleving het opnieuw toenemen van antisemitisme. De kerken mogen dan niet zwijgen. In ‘Nee’ tegen oplaaiend antisemitisme schrijft hij namens Deputaten een verklaring tegen elke vorm van antisemitisme uit. Zijn bijdrage wordt afgesloten met een door een rabbijn uitgesproken gebed om vrede.


Ds. A. Brons woont samen met zijn vrouw Tineke in Jeruzalem. Hij is daar als Israëlconsulent in dienst van het Centrum voor Israëlstudies (CIS) werkzaam. Hij beschrijft in Meer dan verschrikkelijk hoe zij, met de mensen om hen heen, de altijd gespannen situatie beleven. Ziet men, in een zich verhardende samenleving, elkaar nog wel als mensen?


Ds. A. Brons kijkt in het artikel De Sidoer; De Joodse gebedsorde ook vooruit. De Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, heeft als thema Bidden voor Israël, bidden mét Israël. De vervulling van Gods beloften voor Israël en de volken zal dan centraal staan. Daarnaast kunnen dan de hulpverleningsprojecten van het CIS, die een brug proberen te slaan tussen Joden en Arabieren, alle aandacht krijgen. Een gebed om vrede en gerechtigheid mag dan niet ontbreken.


Ds. Hedde Biesma gedenkt in Herinneringen aan ds. Jan de Jong (1971-1986) zijn onvergetelijke mededeputaat. De onlangs overleden ds. Jan de Jong had Israël van harte lief en heeft zich voor de blijvende verbondenheid met het volk, waarin we als kerken geworteld zijn, altijd ingezet.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 58 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel