Internationale conferentie Messiasbelijdende Joden


Op 23 juni 2014 wordt in Ede een internationale conferentie van Messiasbelijdende Joden belegd. Het thema zal zijn: ‘Jewish Disciples of Jesus: A Blessing and a Challenge to the Church’. De leden van de zogenaamde Helsinki Consultation, een wereldwijd platform van Joodse volgelingen van Jezus, zullen elkaar ontmoeten en bijdragen leveren. Daaronder zijn bekende namen die over dit thema hebben gepubliceerd, zoals dr. Mark S. Kinzer uit de Verenigde Staten, fr. Antoine Lévy OP uit Finland, dr. Richard Harvey uit Groot-Brittannië en fr. David Neuhaus SJ uit Israël. De ontmoeting wordt opengesteld voor niet-Joodse belangstellenden, waarmee men het gesprek wil zoeken.


(In 2010 werd de ‘Helsinki Consultation’ (helsinkiconsultation.squarespace.com) opgericht, die jaarlijks samenkomt om vragen te bespreken waar men zich als Joden binnen het lichaam van Christus mee geconfronteerd ziet. Na conferenties in Helsinki, Parijs, Berlijn en Oslo zal de Consultation in 2014 op de Christelijke Hogeschool te Ede gehouden worden.)


Het Centrum voor Israëlstudies zal gastheer zijn en nodigt belangstellenden uit zich op te geven via CIS@che.nl. De toegangsprijs is € 15 euro, inclusief lunch. De conferentie wordt gepland van 10.00 tot 16.00, nadere gegevens worden binnenkort bekend gemaakt via de website van het CIS, www.centrumvoorisraelstudies.nl.
Voor meer informatie over het CIS, zie www.centrumvoorisraelstudies.nl. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de directeur van het CIS, dr. Michael Mulder, e-mail: m.c.mulder@hetnet.nl, tel. 0341-556830.

dr. Michael Mulder
Vrede over Israël jrg. 58 nr. 3 (juni 2014)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel