Vrede over Israël, jrg. 57 no. 3
Van de redactie


Het derde nummer van jaargang 57 ligt voor Het begint weer met de traditionele Schriftstudie. In de serie stromingen binnen het Jodendom staan ditmaal de Messiasbelijdende Joden in Nederland centraal. In Nederland wordt tussen Joden en Christenen regelmatig overleg gepleegd. Daarover gaat een kort tussenartikel. Een derde en afsluitend artikel over het Onze Vader volgt daarna. Afgesloten wordt met een vooraankondiging van de uit het Engels vertaalde nu in het Nederlands verschijnende dissertatie van de prominente Joodse denker Abraham Joshua Heschel.


Robbert Jansen verzorgt De Schriftstudie met als titel Antiek-in-de hemel. Hij gaat uit van een vraag tijdens een Bijbelstudie over een visioen uit Openbaring waar zomaar over de ‘ark van het verbond’ gesproken wordt. Wat doet de ark die bij het oude verbond hoort nog in de tempel van God in de hemel? De vraag gaf aanleiding om in te gaan op de verhouding van het oude en nieuwe verbond en de waardering van het Oude Testament.


Pieter A. Siebesma van de Christelijke Hogeschool Ede schrijft een zeer informatief artikel over Messiasbelijdende Joden in Nederland: een minderheid binnen een minderheid. Hij gaat in op vragen als: Wie is Jood? en: Wie is Messiasbelijdend Jood? Daarnaast beschrijft hij de diversiteit en de groeperingen waarbij ze zich hebben aangesloten.


Kees van de Boogert laat ook in een derde en afsluitend artikel zien dat het Onze Vader een echt Joods gebed is. Ditmaal staan de laatste drie beden, de zogenaamde ‘wij-gebeden’, centraal.


Kees de Jong vertegenwoordigt het deputaatschap Kerk & Israël bij het Overlegorgaan Joden en Christenen. Hij maakt duidelijk waar Het OJEC zich mee bezig houdt en wie er bij zijn betrokken.


Dit nummer wordt afgesloten met de vooraankondiging van de Nederlandse vertaling van de dissertatie van Abraham Joshua Heschel De Profeten.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 57 nr. 3 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel