Vrede over Israël, jrg. 56 no. 1
Van de redactie


Een nieuw jaar is aangebroken, het eerste nummer van de nieuwe jaargang ligt voor u. Alweer Jaargang nr. 56. Dit nummer heeft een gevarieerde inhoud en laat ons grote afstanden afleggen. Zo keren in de Schriftstudie ballingen uit het tweestromen land naar Sion terug. In Israël verblijven we niet alleen in Jeruzalem, maar maken we ook de reis naar Nes Ammim in Galilea. Om de moord op 25.000 Joden te gedenken verblijven we een moment in Rumbula, een plaats in Letland. Maar ook Nederland krijgt aandacht. Daar bladeren we door de kerkorden van verschillende Nederlandse kerken met de vraag of en op welke wijze het Joodse volk daarin wordt vermeld.


De auteurs van de artikelen zijn ditmaal:


Rob van der Toorn. Hij verzorgt de Schriftstudie over Psalm 126 met als titel Bidden met Israël, met een lach en een traan. Centraal staat het wezenlijke belang van de ontmoeting van God met zijn volk Israël. Een ontmoeting waarin ook wij mogen delen, zodat we verbonden met Israël samen God de lof mogen brengen.


Kees van den Boogert. Hij schrijft een vervolg op Jeruzalem, dat ik bemin. De vorige keer werd de Sjabbat begroet in een orthodox Joodse synagoge en beleefden we de Erev Sjabbat bij een familie uit die gemeente. De Sjabbat wordt voortgezet met een bezoek aan een Messiasbelijdende gemeente. Wat heeft deze gemeente gemeenschappelijk met een synagoge en waarin onderscheidt hij zich? Vanuit deze gemeente werden we eveneens gastvrij onthaald en de gastheer wijdde ons in in de geschiedenis van de Messiaanse beweging.


Hilbrand van Eeken. Hij vertelt in De plaats van Israël in de Nederlandse kerkordes hoe de verschillende Nederlandse kerken in de kerkorde die zij hanteren spreken over Israël. Als ze al over Israël spreken, want dat is niet altijd het geval. Hij legt uit waarom Israël in de kerkorde thuishoort.


Michael Mulder. Hij bezocht Rumbula in Letland. Hij haalt de plaats, die ook bij hem onbekend was, voor ons uit de vergetelheid. En terecht. Want 70 jaar geleden vond daar een gruwelijke moord op Joden plaats. We maken tegelijk kennis met een voorganger van een Messiaanse gemeente uit Letland.


Marieke van der Sluis. Zij verblijft een jaar lang in het christelijke dorp Nes Ammim. In de tekst van haar hand, getiteld Nes Ammim, een gemeenschap in dialoog, geeft zij een mooie impressie van het leven in dit bijzondere dorp.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 56 nr. 1 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel