Vrede over Israël, jrg. 55 no. 4
Van de redactie


Het vierde nummer van Jaargang 55 heeft een gevarieerde inhoud. Centraal staan twee onderwerpen die betrekking hebben op het Centrum voor Israëlstudies. De directeur dr. M.C. Mulder schreef een proefschrift over Romeinen 10 en mag zich nu, na een succesvolle verdediging van dit werkstuk, doctor in de theologie noemen. Bovendien benoemde het CIS ds. Aart Brons als nieuwe Israëlconsulent. Hij volgt Drs. Kees Jan Rodenburg op.


Ds. Hans Ruiter verzorgt de Schriftstudie. Vanuit het gebod in Exodus 13 zet hij de centrale betekenis van feest van de verlossing, Pesach, uiteen. De nadruk ligt op de jongste ‘zoon’ die de vraag stelt waarmee de uitleg begint. Grote aandacht krijgt ook de persoonlijke betrokkenheid bij het feest.


Ds. Aart Brons, de nieuwe Israëlconsulent van het CIS, stelt zichzelf en zijn vrouw Tineke voor. Hij beantwoordt zelf schriftelijk een aantal vragen die hem door de redactie zijn voorgelegd. We maken zo nader kennis met hem en krijgen een indruk van zijn liefde voor het Joodse volk en zijn sterke verlangen om in Israël de ontmoeting met dit volk vorm te gaan geven.


Drs. Bart Wallet bespreekt de dissertatie: Israël in Romeinen 10; Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21 van dr. M.C. Mulder. In zijn artikel Paulus en het lezen van de Schriften laat hij zien dat in het proefschrift op zeer kundige wijze vooral twee centrale thema’s aan de orde worden gesteld. Daarnaast stelt hij als zeer betrokken lezer twee vragen aan de orde die in de dissertatie wel aangestipt worden, maar om een uitgebreidere uitwerking vragen.


Ds. Jan Groenleer geeft in zijn Van de voorzitter enkele berichten door uit deputaten Kerk & Israël.


Drs. C.J. van den Boogert bespreekt het boekje Ooggetuige in Israël van Aad Kamsteeg (tekst) en Tjerk S. de Vries (fotografie). Het boekje kreeg als ondertitel mee: Joden en Palestijnen in een omstreden land. Een boekje over een nog steeds zeer conflictueuze samenleving.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel