Vrede over Israël, jrg. 52 no. 4
Van de redactie


Jodendom wordt wel ‘een manier van leven’ genoemd. In jaargang 52 vragen we voor deze thematiek aandacht. Elk hoofdartikel krijgt daarom de titel ‘Om de praktijk van het joodse leven’ mee. Naast het hoofdartikel treft u de gebruikelijke Schriftstudie aan, een artikel waarin de apostel Paulus centraal staat en tenslotte een terugblik op zestig jaar Israël.


Ds. H. Biesma, voorzitter van deputaten Kerk & Israël, verzorgt de Schriftstudie over Psalm 16. Hij typeert de psalm als een Lofzang op de God van het leven. Ds. Biesma stelt de vraag aan de orde hoe wij in de kerk het Oude Testament lezen: Los van Israël, gelijk betrokken op Christus, of met Israël tot op de Messias van dit volk?


Drs. Rien van der Vegt, voormalig Israëlpredikant van de Christelijke Gereformeerde kerken, nu woonachtig in Hamburg, heeft het vierde artikel in de serie ‘Om de praktijk van het joodse leven’ geschreven. In zijn bijdrage kleding en huis maakt hij duidelijk wat binnen het Jodendom wordt beoogd met gebruiken als het dragen van een kipa, het aanleggen van gebedsriemen, het aanbrengen van een mezoeza.


Drs. C.C. den Hertog, predikant te Surhuisterveen, neemt ons in zijn artikel Een nieuwe kijk op Paulus? mee naar de denkwereld die men deze apostel lange tijd heeft toegedicht. Was Paulus de bestrijder van het Jodendom als starre wetsreligie of ligt het wat genuanceerder? Drs. Den Hertog geeft een kritische beschrijving van ‘nieuwe kijk’ die men momenteel op Paulus heeft.


Drs. Kees Jan Rodenburg geeft vanuit Jeruzalem een impressie van de wijze waarop in Israël het zestigjarig bestaan van de staat gevierd werd en beleefd wordt. Zijn bijdrage draagt de titel: Israël 60 jaar. Een impressie.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 52 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel