TUSSEN TWEE BERGEN

Studiereis naar Israël van 10 - 20 april 2007


Van 10 - 20 april 2007 organiseert het Centrum voor Israëlstudies een reis voor predikanten, theologen en theologisch geïnteresseerden naar Israël. Het betreft een studiereis, waarbij de excursies gekoppeld zijn aan inhoudelijke bezinning.


De vraag staat centraal wat het leven volgens Gods geboden betekent in de Joodse en christelijke traditie. Hoe verstaat Israël de Thora en hoe verhoudt zich dat tot het christelijke verstaan van de wet? Welke plaats hebben de Tien Woorden daarin? Joodse en christelijke sprekers zullen dat vanuit eigen traditie belichten.

Naast lezingen zijn er bezoeken aan synagoges en kan ieder kennismaken met het gewone leven in een Joods gezin.


We willen de reis beginnen bij de berg Horeb in de Sinaïwoestijn. Vandaar gaan we via de Negev naar Jeruzalem. Voorzover de veiligheid het toelaat maken we vervolgens een tocht naar het noorden, om o.m. de Berg van de Zaligsprekingen te bezoeken.

Zo gaan we van de berg waar Mozes de Tora ontving naar de berg waar Jezus de Bergrede uitsprak: ‘tussen twee bergen’.


De reis zal ongeveer €1250 kosten.


We willen ons tijdens twee bijeenkomsten voorbereiden op het thema en de nadere invulling van de reis.


Een overzicht van het programma is te vinden op de web-site van het CIS, www.centrumvoorisraelstudies.nl


Informatie en aanmeldingen bij het CIS, tel. 0318 696577 (op dinsdag- en donderdagmorgen) of via het adres cis@che.nl.

Het Centrum voor Israëlstudies is een samenwerkingsverband van Deputaten Kerken Israël, de GZB en de Christelijke Hogeschool Ede.

Wilt u regelmatig een digitale nieuwsbrief ontvangen van het CIS, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via cis@che.nl.

Centrum voor Israëlstudies
Vrede over Israël jrg. 51 nr. 1 (jan. 2007)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel
x