70 jaar Israël... teken van hoop!


In de folder die het Centrum voor Israëlstudies aanbiedt voor Israëlzondag krijgt het jubileum van de staat Israël dit jaar speciale aandacht. Niet omdat deze staat als zodanig heilig is. Maar omdat het bestaan van Israël in een eigen land een teken is van Gods trouw aan wat Hij aan dit volk beloofde.


Het is goed om op zondag 7 oktober stil te staan bij onze bijzondere verbondenheid met Israël. Het CIS biedt materiaal om hier gestalte aan te geven in de gemeente: in de verkondiging, in het onderlinge gesprek, in het jeugdwerk en in de diaconale betrokkenheid. Er is een folder gemaakt, die kosteloos te bestellen is, om op Israël­zondag uit te delen. En op de website www.hetcis.nl zijn programma’s te vinden voor kinder- en jongerenwerk, met een vertelling, een wedstrijd, een Bijbelstudie met PREZI en een Kahoot-challenge.

Ezechiël 37

De preekschets die als suggestie wordt aangereikt richt de aandacht op een indruk­wekkend gedeelte als het gaat om ‘Israël als teken van hoop’, namelijk Ezechiël 37. Deze profetie tekent een dal waar weinig hoop lijkt te zijn. Het ligt vol dorre beenderen. Kunnen die hoop geven? De profeet Ezechiël krijgt de vraag of deze botten weer tot leven kunnen komen. Hij vertrouwt op God: ‘U weet het!’ Ezechiël kijkt verder dan wat hij met zijn ogen kan zien. Het lijkt onmogelijk, maar tóch... Als Gods Geest komt, wordt het onmogelijke mogelijk en werkelijk. Ezechiël ziet het voor zijn ogen gebeuren: de beenderen worden lichamen, en de lichamen worden levende mensen.

Dit gedeelte past goed bij Israëlzondag, omdat het typerend is voor wat Israël de geschiedenis door heeft meegemaakt. Hoe vaak leek alle hoop vervlogen te zijn, toch kwam er telkens nieuw leven. Niet voor niets staat dit visioen afgebeeld op de menora die voor de Knesset staat, het parlementsgebouw in Jeruzalem. Blijkbaar werd dit opnieuw betrokken op de herleving van Israël na het graf van de Tweede Wereldoorlog. Joden kwamen terug uit alle landen van de wereld... En dit gedeelte geeft aanleiding om nog méér voor Israël te hopen dan we nu al zien. Omdat God doet wat Hij gezegd heeft.

Delen in de hoop

Omdat Ezechiël 37 niet alleen over Israël gaat, maar vooral over de God van Israël, kunnen ook wij bemoedigd worden door dezelfde hoop. Door Jezus Christus mogen gelovigen uit de volkeren delen in de hoop waar Israël mee leefde, schrijft Paulus in Efeziërs 2. Zo mogen zij delen in de verwachting die God eerst aan Israël schonk en worden zij mede-erfgenamen.

Het is heel bijzonder om als mede-erfgenaam kennis te nemen van de manier waarop de oorspronkelijke erfgenamen nog steeds leven met de hoop op de erfenis, ook als alle hoop zo vaak vervlogen leek te zijn. Het feit dat zij telkens in de hoop bevestigd worden, onderstreept de trouw van God, die zijn volk niet loslaat. Daar hoort het teken van 70 jaar Israël zeker bij. Reden om God daarvoor te danken op Israëlzondag.

Gebed

Er is alle reden om niet alleen te danken maar ook te blijven bidden bij dit jubileum. Het bestaan van Israël wordt nog steeds bedreigd, van buiten en van binnen. Ons gebed voor Israël, voor de Arabieren en om een samenleven in vrede blijft nodig. En voor het stukje werk dat wij daar mogen doen. Albert Groothedde is mede namens onze kerken in Jeruzalem om te luisteren en te spreken over de betekenis van de hoop voor hen en voor ons. Ook zijn werk bevelen we aan in uw gebed, in het bijzonder op Israëlzondag.

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 62 nr. 3 (sep. 2018)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden