‘Je moet er geweest zijn’


Linda is een van de studenten die we als Centrum voor Israëlstudies (CIS) mee­genomen hebben op een studiereis naar Israël. Door de ontmoetingen met diverse mensen in Israël is ze geraakt. Ze hebben haar geloof verrijkt en haar een nieuwe kijk gegeven op de context van de Bijbel.


Ik mag op een JV-avond in Linda’s gemeente een presentatie geven over de onopgeef­bare verbondenheid met Israël in de context van het Joods-Palestijns conflict. Linda laat daarna aan de hand van een paar foto’s de jongeren even meekijken wat de studiereis met haar gedaan heeft.

Verbondenheid-vervreemding

Linda zegt:

‘Je moet er geweest zijn!’ De ontmoeting met Joden én Arabieren in al hun diversiteit, dat doet iets met je. Als je de mensen in Israël in de ogen hebt gekeken, hebt geluisterd naar hun verhaal, dan proef je iets van de spanning tussen onrecht en vrede. Je krijgt enorme waardering voor de initiatieven voor vrede en verzoening.
De Bijbelse plaatsen bezoeken, de lezingen en groepsgesprekken helpen je om lijnen te trekken naar je eigen geloof. Israël roept verbondenheid op maar ook wel ver­vreemding. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden. Eén woord blijft hangen: trouw, dat God in alles en door alle tijden heen trouw blijft aan Zijn eigen woorden.’

De studiereis van het CIS heeft Linda en de andere studenten gevormd. De reis stond in het teken van de invulling van hun vrije keuzeruimte van hun studie aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

Geboeid

De jongeren in Linda’s gemeente waren van begin tot eind enorm geboeid. Velen van hen gaven bij het begin van de presentatie aan niet heel veel met Israël te hebben en dit ook niet zo nodig te vinden voor hun geloof. Aan het eind van de avond ligt dit opeens wat genuanceerder.

Centraal in de presentatie stonden de drie kernwoorden van het CIS (luisteren, dienen en getuigen). Het belang van het dienen wordt zichtbaar in de actuele armoede­problema­tiek in Israël en de steun die nodig is voor lokale initiatieven voor verzoening. De presenta­tie sluit af met aansprekende voorbeelden van prachtige lokale initiatieven voor vrede en verzoening in het Joods-Palestijns conflict. Projecten die het CIS van harte steunt.

Bewustwording

Na afloop vat een van de jongeren het denkproces van de avond mooi samen:

‘Mooi om me nu veel bewuster te zijn van wat ik als christen heb met Israël. Het roept ook nog veel vragen bij me op. Bijvoorbeeld wat we van de Joden kunnen leren, die God vandaag echt dienen, en hoe het nou met hun geloof zit als ze Jezus niet erkennen als de Messias.’

De plaatselijke predikant, die zijn betrokkenheid toonde op deze avond, maakte tenslotte de groep enthousiast om met elkaar een CIS-project te adopteren en daaraan een reis naar Israël te koppelen. Wordt dus vervolgd!


Het CIS denkt graag mee om in kerk en onderwijs handen en voeten te geven aan hoe u de verbondenheid met Israël kunt versterken. Wilt u ook graag in contact komen om de mogelijkheden te verkennen voor uw gemeente, jeugdclub, catechese of ver­eniging? Bel of e-mail dan naar het CIS: 0318-696577, info@hetcis.nl

dhr. Tjerk Visser
Verbonden jrg. 62 nr. 2 (mei 2018)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden