Column

Schimmenspel?


Moet je in gesprek met jongeren pats-boem over de Heere Jezus beginnen? Dat kan heel goed zijn: confronteren, duidelijk zijn, snel tot de kern komen. Maar zonder relatie loopt zo’n gesprek al snel vast. Het is belangrijk dat je echt geïnteresseerd bent in de ander. Wat leeft er in het hart? Wat houdt hem of haar nou echt bezig? Als je zelf vol bent van de Zaligmaker, dan komt onvermijdelijk ook Jezus ter sprake.


Is dat in het contact met Joden anders? Soms lijkt het wel zo: die ene Naam mag richting Joden niet zomaar genoemd worden. De naam van Jezus ligt ‘te gevoelig’. Soms lijkt het alsof er richting het Joodse volk een soort schimmen­spel wordt gespeeld. Jezus is dan niet meer de Weg, de Waarheid en het Leven, maar een vage schaduw.


Paulus spreekt in 2 Korinthe 3:15 over een ‘bedekking’ op het hart van veel joden, waardoor ze Jezus Christus niet herkennen als hun Messias. Ligt er ook geen dik deksel op het hart van veel christenen, waardoor ze richting het Joodse volk zwijgen over hun Zaligmaker? Kan dat Gods bedoeling zijn?


Natuurlijk, het Evangelie is niet bedoeld om er anderen mee om de oren slaan. De Bijbel roept ons op om Gods volk te zegenen, terwijl de kerk Israël vaak – in woord en daad – heeft vervloekt. Verschrikkelijk. Maar moeten we dan voortaan maar zwijgen over Jezus? Liefde voor Israël kan toch niet betekenen dat we zwijgen over de Messias van Israël? De Messias-belijdende Jood Eitan Bar stelde onlangs: “Wat Gods hart werkelijk verheugt, is niet het wuiven met de Israëlische vlag, de nieuwe tanks voor ons leger of zelfs de aankoop van olijfolie uit het Beloofde Land, maar wanneer iemand besluit de Messias te volgen.”


Deze zomer vertrekt een groep jongeren naar Israël met een reis die georganiseerd wordt door het LCJ. Moeten zij meedoen aan het schimmenspel en moet er een slotje op hun mond? Of mogen zij getuigen van hun enige Hoop en Redder?

dhr. Kees van Vianen
Verbonden jrg. 61 nr. 3 (sep. 2017)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden
x