Een eigen plaats voor Messiaanse Joden


‘Waarom zouden Messiasbelijdende Joden zich aan de Thora moeten houden, als zij Jezus willen volgen?’ Mij trof het antwoord dat een Messiaanse Jood in Jeruzalem onlangs gaf op die vraag. ‘Omdat ik hoop dat er leden zullen zijn van het Joodse volk, die Jezus verwachten als Hij terugkomt!’

Blijvend onderscheid?

Historisch is dit te begrijpen. Het is namelijk altijd zo gegaan, dat als Joden tot geloof in Jezus komen, zij hun Joodse identiteit verliezen. Soms werden ze daartoe gedwongen door de kerk. Maar ook waar dat niet zo was, zijn er nooit gemeenten geweest die enkele generaties achtereen bleven bestaan als Joodse gemeenschap die Jezus als Messias wilde belijden. Na een generatie was zo’n gemeente door ver­menging opgegaan in de gemeenschap van de kerk, vooral omdat men zich niet aan de Joodse wet bleef houden. ‘De beste manier om ons als Joden te blijven onderscheiden is dat we ons blijven houden aan de Thora, in het bijzonder aan die regels die God specifiek voor het volk Israël gegeven heeft,’ zo stelde de jonge voorganger in Jeruzalem.


Blijft dat onderscheid dan gelden voor Joden die Jezus volgen als hun Heiland? Het antwoord op die vraag moet uiteraard uit de Bijbel komen. Geeft Paulus niet duidelijk aan, dat Jood en Griek één zijn? Laat Jezus ons niet zien, dat voedsel je niet onrein kan maken? Dat betekent toch dat ook Joden zich niet meer aan de reinheidswetten hoeven te houden als zij Jezus volgen?


Een groot aantal Messiaanse Joden kent deze teksten maar benadrukt toch dat men zich wel moet blijven onderscheiden. Eenvoudig omdat Jezus zelf aangeeft dat Hij niet gekomen is om de wet te ontbinden. Jezus bleef zich aan de Thora houden, net als zijn discipelen. Hij verzette zich in de genoemde uitspraak tegen een verkeerde manier om de Thora te houden. Hij wijst bepaalde Farizeeën terecht, die denken dat je rein zou kunnen worden door de spijswetten zelf, of door de sabbat zelf. Jezus wijst op de kern: het gaat om het hart, waarin je wilt gehoorzamen. Maar daarmee keurt Hij de wetten niet af. Om die reden blijft een heel aantal Messiasbelijdende Joden het belang van de Thora zien, ook van die wetten die het onderscheid maken tussen Joden en niet-Joden.

Mark Kinzer

De Messiaans Joodse theoloog Mark Kinzer schreef daar onlangs een nieuw boek over: Searching Her Own Mystery. Hij roept de kerk uit de heidenen op om oog te hebben voor Joden, die zich graag aan de Thora blijven houden. Laat daar ruimte voor zijn in de kerk, vraagt hij. Dat be­tekent niet dat Joden en heidenen op verschillende manieren zalig kunnen worden. Het geloof in Jezus Christus is voor Jood en Griek de enige weg, onderstreept hij. Maar laten Joden ruimte krijgen binnen de kerk om Joden te blijven. Nergens vraagt de Bijbel dat zij hun Jood zijn moeten opgeven. Integendeel. Ook hij hoopt dat als Jezus terugkomt er mensen uit zijn eigen volk zullen zijn die Hem verwachten.


Op de website van het Centrum voor Israëlstudies vindt u meer over het genoemde boek van Mark Kinzer.

dr. Michael Mulder
Verbonden jrg. 59 nr. 4 (dec. 2015)
www.kerkenisrael.nl/verbonden

verbonden