שָׁבוּעוֹת

Sjavoe’ót - Wekenfeest


Op Sjavoe’ot (= wekenfeest, lett.: weken) herdenkt men dat de Israëlieten zeven weken (50 dagen) na de uittocht de Tora ontvingen bij de berg Sinai. Het feest duurt in het land Israël één dag, daarbuiten twee dagen. Het is de gewoonte een nacht door te leren uit de Tora.


zie verder artikelen in ‘Vrede over Israël’:
Wekenfeest - Pinksterfeest
Het middelste van de Opgangsfeesten
Het Wekenfeest zoals het beleefd en gevierd wordt in Israël
En toen de vijtigste dag vervuld werd...
De Tora in het hart geschreven
Ruth - een feestrol voor Pinksteren