Vrede over Israël, jrg. 55 no. 5
Van de redactie


Het vijfde nummer van Jaargang 55 heeft een gevarieerde inhoud. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan de manier waarop de apostel Paulus met het begrip gerechtigheid omgaat, aan de invulling van Erev Sjabbat, de vooravond van de Sjabbat, aan de wederopbouw van Joods leven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog en aan het Chanoekafeest.


Drs. Florimco van der Rhee verzorgt de Schriftstudie. Hij houdt zich in Werken der wet en de vloek der wet bezig met de vraag hoe Paulus tegen de achtergrond van het houden van de Thora met het begrip gerechtigheid omging. De kerk van de Reformatie, met Luther en Calvijn, heeft Paulus geïnterpreteerd tegen de achtergrond van het denken van de Rooms Katholieke kerk over ‘werken der wet’ en ‘gerechtigheid’. Verdient men het heil door het doen van de ‘werken der wet’? En was dat misschien ook de manier waarop de Joodse tijdgenoten van Paulus met de Thora omgingen, zoals Luther suggereert? Of ligt het toch genuanceerder?


Drs. Kees van den Boogert mist, sinds zijn terugkeer in Nederland in 2000, Kabbalat Sjabbat, de verwelkoming van de Sjabbat, en Erev Sjabbat, de viering van de vooravond van Sjabbat, zo zegt hij in Jeruzalem, dat ik bemin. In zijn artikel beschrijft hij de gebedsdienst en de Sjabbatmaaltijd in een Joods gezin op Erev Sjabbat.


Drs. Bart Wallet, lid van Deputaten Kerk & Israël, als historicus verbonden aan de vakgroep Hebreeuws, Aramees en joodse studies van de Universiteit van Amsterdam en docent joodse geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven, laat ons in zijn artikel Wederopbouw in de schaduw van de Sjoa zien hoe het Joodse leven in Nederland na de Tweede Wereldoorlog vorm gekregen heeft.


Drs. C.J. van den Boogert geeft in Het Chanoekafeest een kort overzicht over de geschiedenis en de betekenis van dit lichtfeest, dat dit jaar gelijk met het Kerstfeest gevierd wordt.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 55 nr. 5 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel