Vrede over Israël, jrg. 54 no. 4
Van de redactie


In jaargang 54 houden we ons bezig met de vraag ‘hoe leest gij? Wat staat in de wet geschreven?’ Joden en Christenen lezen, voor een deel, dezelfde bijbel. De Tenach of het Oude Testament. Toch is hun wijze van lezen heel verschillend.

Misschien wordt het verschil in manieren van lezen van de Tenach wel goed getypeerd in de titel van een van de artikelen in dit nummer: Uitersten. Uitersten worden zichtbaar als verschillende Joodse stroming rondom Tenach bijeen zijn. Voegt men daarbij Messiaanse Joden (Joden die Jezus als de Messias erkennen) dan komen nieuwe scherpe tegen­stelling aan het licht. De uitersten tekenen zich nog scherper af als tenslotte gelovigen uit de volken zich in het gesprek mengen. Welnu, in dit nummer van Vrede over Israël krijgen we een indruk van de uitersten.


Ds. Rien Vrijhof verzorgt de Schriftstudie. De toon wordt gelijk al gezet in de titel: Leven uit genade, worstelen met de wet. Centraal staat de vraag of niet-Joodse gelovigen in Jezus de Tora moeten houden. Moeten zij niet eerst Jood worden om aan de verlossing in Messias Jezus deel te krijgen? In Handelingen 15 wordt de strijd over deze problematiek beschreven en wordt er een antwoord geformuleerd.


Drs. Kees de Jong doet in zijn bijdrage Uitersten verslag van de studie­reis van het Centrum voor Israëlstudeis voor predikanten en theologisch geïnteresseerden naar Jordanië en Israël. Joden en Christenen lezen samen Tenach en Nieuw Testament. Uitersten komen aan het licht, maar in een sfeer van vertrouwen en respect. Een ander uiterste tekent zich af in Bethlehem, waar gesteld wordt ‘Het Jodendom heeft afgedaan, ‘Tora is over’.


Drs. Kees van den Boogert geeft in het artikel De 9de Av — Tisja Be’av informatie over de na Grote Verzoendag belangrijkste vastendag binnen het Jodendom. Het sluit aan bij het verslag van de studiereis die als thema had ‘Jeruzalem, huis van gebed voor alle volken’.


Dr. Pieter A. Siebesma en drs. Kees van den Boogert geven een uitgebreide recensie van twee boeken die verschenen zijn over Messiaanse Joden.

Beide schrijvers schetsen de uitersten binnen deze beweging en zullen gastspreker zijn op het Symposium dat het Centrum voor Israëlstudies op 8 november organiseert.Bij de foto op de voorpagina

De Menora is van meet af aan het toonaangevende symbool van Israël geweest. We vinden de zevenarmige kandelaar dan ook door heel de geschiedenis van Israël terug.

Op de voorpagina een foto van de Menora aangebracht in de Triomfboog te Rome. De boog herinnert aan de Romeinse overwinning op de Joden en toont de roof van de klassieke Menora. Hij is geplaatst op het Forum Romanum het centrum van het vroegere Romeinse Rijk. Keizer Domitianus heeft de boog ter ere van zijn broer Titus en zijn vader Vespasianus opgericht. Titus en Vespasianus hadden de Joodse Opstand, die plaatsvond tussen 66 en 70 n. Chr. onderdrukt. Ze werden geëerd met het bouwwerk.

De afgebeelde Menora of zevenarmige kandelaar is een van de schatten die uit de Joodse tempel in Jeruzalem door de Romeinen werden meegenomen.

¿ auteur ?
Vrede over Israël jrg. 54 nr. 4 (¿ maand ?)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel