Franse Joden willen klaarheid van Sarkozy


Tijdens de tweede Libanonoorlog in 2006 rouleerden in de wereldpers beelden van een Libanese soldaat, die een dood kindje tegen zich aandrukte terwijl hij uit­schreeuwt dat dit alles de schuld is van de Joden. Israëlische kogels zouden dit onschuldige Arabische kindje hebben gedood. Een golf van verontwaardiging ging over de wereld. Die wrede Israëliers toch!


Nu waren er vanaf het begin al geruchten over de waarheid achter dit incident. Was het allemaal niet in scène gezet met als doel de wereldopinie tegen Israël op te zet­ten? Omdat het filmpje werd gemaakt door Franse journalisten en werd getoond op het tweede net van de Franse televisie, waren het vooral Franse Joden die zich er aan stoorden dat er geen grondig onderzoek werd gedaan naar het waarheidsgehalte van het bericht, dat zoveel schade heeft berokkend aan Israël.


In de aanloop van het bezoek van President Sarkozy aan Israël, de week erop, heeft de Crif, de Conseil représentatif des institution juives de France, de Raad, repre­senterende de Joodse instituties in Frankrijk, een dringend verzoek gericht tot de President om grondig te laten onderzoeken door terzake kundige experts op het gebied van de analyse van filmbeelden, niet-geleide projectielen, traumatologie en gerechtelijke geneeskunde, op de echtheid van de voor Israël zo fatale beelden, die via Frankrijk de wereld over gingen.


In diezelfde week, half juni 2008, werd in een voorstad van Parijs een Joodse jongen van 17 jaar zonder enige aanleiding op straat in elkaar geslagen door straatbendes van even oude jongeren. Dit leidde weer tot vlammende protesten in de pers. ‘Non, la France n’est pas antisémite.’ Nee, Frankrijk is echt niet antisemitisch. Onder­tussen ontvangt Israël met warmte en hartelijkheid de ‘vriend’ Nicolas Sarkozy op de luchthaven van Tel Aviv, met in zijn gevolg wel 150 hoogwaardigheidsbekleders en ook nog eens 150 journalisten.


We zijn benieuwd of ooit de waarheid omtrent de beelden die zoveel emoties hebben opgeroepen, die twee jaar eerder de wereld over gingen en zoveel schade toe­brach­ten aan de Joodse staat, ooit boven water zal komen. 


Bron: Figaro van 16 en 23 juni 2008


drs.ir. Cor van der Spek
Vrede over Israël jrg. 52 nr. 5 (dec. 2008)
www.kerkenisrael.nl/vrede-over-israel

vrede-over-israel