Artikelen in Vrede over Israël


Artikelen van G.C. den Hertog

jg‑nr titel
26-1 Heiden, Jood en christen / enkele overwegingen bij de gelijknamige studie van Dr. G.G. de Kruif over de theologie van K.H. Miskotte
27-4 De leer van de rechtvaardiging in het gesprek met Israël
28-2 ‘Die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt’ [Rom. 4:17]
28-3 ‘Israël naar het vlees’ [1 Kor. 10:18]
29-3 ‘... want het heil is uit de Joden’ [Joh. 4:22b]
29-6 Veertig jaar na ’45
30-1 Heeft het Antisemitisme nieuw-testamenische wortels?
30-2 De zaak Goeree
31-1 Jezus in de synagoge te Nazareth [Luk. 4:21]
31-2 Hoe echt is de liefde? / Christelijke aandacht voor het jodendom
31-3 In het verleden ligt het heden... / n.a.v. H. Jagersma: ‘Geschiedenis van Israël ...’; S. Safrai: ‘Volk met een land ...’; Jacob Neusner: ‘ De Joodse wieg van het Christendom’
31-4 Abraham Joshua Heschel
31-5 Zien leidt tot gedenken, gedenken tot doen / over het Joods Historisch Museum
31-5 Als herinneren pijn doet... / over stichting ‘Elah’
31-6 Elie Wiesel - boodschapper van de doden onder de levenden
32-3 Boekbespreking / Selma Leydesdorf: ‘Wij hebben als mens geleefd...’; S. Schoon: ‘Leven in één wereld...’; Joh. Verkuyl en J.M. Snoek: ‘Intern beraad...’
32-4 Boekbespreking / C. den Boer (red.): ‘Zicht op Israël 2’; Elie Wiesel: ‘De dodenzang’; M. Groeneveld: ‘Israël. een leesboek’
32-5 Boekbespreking / Elie Wiesel: ‘De avondschemering in de verte’; G.H. Cohen Stuart: ‘Am Israël Chai’
33-4 Boekbespreking / David Flusser: ‘Ontdekkingen in het Nieuwe Testament’
33-6 Het ontstaan van het Chassidisme
33-6 Boekbespreking / Elie Wiesel: ‘Het testament van de vermoorde Joodse dichter’
34-3 Van een wereld die voorbij is
34-6 ‘Wij willen de Messias nú’ / De Lubavitcher Chassidiem
35-3 Boekbespreking / Elie Wiesel: ‘De Golem’
35-4 Boekbespreking / I.J. Singer: ‘Josje Kalb’; Jacob Neusner: ‘Grondslagen van het Jodendom’
35-4 Boekbespreking / Elie Wiesel: ‘Het vergetene’; Elie Wiesel: ‘Een generatie later’
35-4 Boekbespreking / H.W. von der Dunk: ‘Voorbij de verboden drempel’; Pinchas Peli: ‘De torah vandaag’; Ilana Shamir en Shlomo Shavit (red.): ‘Encyclopedie van de Joodse geschiedenis’
35-6 Boekbespreking / W.H. Zuidema / J. op ’t Root: ‘En God sprak tot Noach en zijn zonen. Een joodse code voor niet-joden?’
36-1 Joods-mystieke motieven in het werk van Chaim Potok en Elie Wiesel
36-2 Spreken - geboren uit het zwijgen / Het boek Job in de relatie van Kerk en Israël
36-6 Op de valreep / De schoot is vruchtbaar nog...
37-1 Luisteren, vragen en antwoorden [Luk. 2:46-47]
37-2 Israël - ‘een rustpunt in de gedachten van de joden’ / n.a.v. Abel J. Herzberg: ‘Zonder Israël is elke jood een ongedekte cheque’
37-6 Boekbespreking / W. Hensen: ‘Christendom en Chassidisme. Een verkenningstocht’; Mozes Maimonides: ‘Twee ethische tractaten, vertaald en ingeleid door dr. A. van der Heide’; René Süss: ‘Een genadeloos bestaan. Karl Barth over het joodse volk’
38-1 Boekbespreking / Joseph B. Soloveitchik: ‘De creativiteit van de Halacha’
38-2 Paulus, joodse rabbi en apostel van Jezus Christus, over wet en zonde
38-3 Emmanuel Levinas - joods denker in de twintigste eeuw
38-4 Grote Verzoendag en het Nieuwe Testament
38-6 ‘De eerste en de tweede stem van de Lofzang van Zacharias’ [Luk. 1:74v]
38-6 K.H. Miskotte (1894-1976): Voortrekker op het terrein van de ontmoeting van kerk en Israël
38-6 Boekbespreking / Abraham Rabinovich: ‘Israël’
39-2 Auschwitz - na vijftig jaar
39-3 Stromen van levend water... / n.a.v. Chaim Potok: ‘Het kanaal’
39-4 Bescheiden en beslist / De bijdrage van ds. Van der Vegt aan de bezinning op de ontmoeting van kerk en Israël
39-6 Philo van Alexandrië
39-6 Boekbespreking / R.C. Musaph-Andriesse en E. van Voolen: ‘Haggada - het Pesachverhaal’
40-2 Het einde van de Joodse aanwezigheid in Europa? / n.a.v. B. Wasserstein: ‘Het einde van een diaspora’
40-3 Boekbespreking / David F. Payne: ‘Van Abraham tot Paulus’; C.B. Posthumus Meyjes: ‘Van Ophouden Weten’; V.M. Fiddelaar: ‘Israël in religieus perspectief’; H. Jansen: ‘Christelijke oorsprong van racistische jodenhaat’
40-4 Wat kunnen we van Israël leren op het punt van de ethiek?
40-6 De wet van Mozes en de genade en waarheid van God in Christus [Joh. 1:17]


Zoek:
auteur:
(in de) titel:
jaargang: -


Hier gevonden artikelen zijn, op enkele uitzonderingen na, niet op internet beschikbaar. Wel in onze Israël-bibliotheek.
De latere jaargangen zijn wel op internet beschik­baar: zie index voor de artikelen vanaf jaargang 41.
Daarin zijn ook de oudere artikelen die wel beschikbaar zijn opgenomen.