Nieuwsbrief Kerk & Israël (CGK) - 22 april 2024
logo

Nieuwsbrief Kerk en Israël, 22 april 2024


Chag sameach!

Alle Joodse lezers wensen we hartelijk chag sameach!

Veel van de christelijke lezers zullen weten dat die wens (en groet vóór en op feestdagen) betekent: een blij feest! – en dat het dan nu gaat om Pesach, dat vanavond begint met de Sederavond.

Zijn de woorden ‘een blij feest!’ niet ongepast in deze tijd? In dit jaar, na 7 oktober en alle nasleep? In deze dagen vol spanningen? Maar het is toch ook weer bepaald niet voor het eerst dat het niet lijkt te passen. Het is eerder regel dan uitzondering dat de omstandigheden weinig reden of zelfs maar ruimte voor vreugde lijken te bieden. Tijdens de Pesach­maaltijd krijgt dat een plek, als o.a. bij het ‘brood der ellende’ en het bittere kruid geproefd waar Israël uit bevrijd en weggeleid werd. Die geschiedenis wordt telkens weer beleefd. En daar is moed en hoop en ook vreugde uit te putten, ook en juist als de dagen donker zijn.

Heel veel aloude, geijkte woorden zullen vanavond weer overal klinken waar Joden Pesach vieren; woorden die verbinden met de Joden van alle tijden en plaatsen. Daaromheen wordt op verschillende manieren vorm gegeven aan het vieren en gedenken. Een mooi voorbeeld van bijzonder materiaal ter actualisering en intensivering van de viering in dit jaar is The Solidarity Seder Supplement 2024. Dit is verzorgd door Mishael Zion en zijn vader Noam Zion (laatstgenoemde heeft eerder ook bijdragen geschreven bij het Dagboek bij de Najaarsfeesten; hij en zijn vrouw Marcelle betekenen veel voor het CIS). U kunt deze aanvulling bij de Seder downloaden – in het Engels, Duits of Frans.

Verder wijzen we graag op onze website: www.kerkenisrael.nl/jodendom/pesach.php en op de uitvoerige beschrijving door Albert Groothedde: hetcis.nl/leren/pesach (U kunt de brochure ook direct downloaden via deze link: Een toelichting bij de Sedermaaltijd). Albert en zijn vrouw Martha hebben er ook in twee afleveringen van De Verkenners aandacht aan gegeven; zie deel 1 en deel 2.

Het is goed om er vanavond aan te denken hoe Joden dit Bijbelse feest nu vieren, en om er ook wat meer over te leren. En zeker ook: om te bidden dat het vieren van Pesach juist ook nu hoop en vreugde en richting zal geven aan het Joodse volk.

WebversieWebsiteAfmelden/adreswijziging